David McKenzie

11 months ago Updated: 28 June 2022 Credit source:
ដែលមានសាវតារក្នុងការបង្រៀន និងបានចូលរួមក្នុងវិស័យស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនឆ្នាំតាមរយៈកាយរឹទ្ធិ បានដឹងថាមានឱកាសល្អក្នុងការជួយអង្គការសប្បុរសធម៌ដែលទើបបង្កើតថ្មីទទួលបានការគ្រប់គ្រងទាំងអស់របស់ពួកគេ និងធានាថាពួកគេគោរពតាមច្បាប់សប្បុរសធម៌។